Ping Design AS

Ping Design AS er et lite tverrfaglig designfirma som drives av Svein Skårdal i Kvinesdal. Svein har masterutdanning fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og jobber på kryss av psykisk og digitalt design. Ping Design kan være behjelpelig med designkompetanse til små og store prosjekter både ute og inne i liten og stor skala.